Na przestrzeni lat obiekty architektoniczne zmieniają swoje funkcje, dostosowując się do doraźnych potrzeb kolejnych pokoleń ludzi i czasów, w którym żyją. Architektura wraz z przynależącą do niej przestrzenią dźwiękową, jest niemym świadkiem miejskiej historii, która – metaforycznie mówiąc – pamięć swoją zapisuje w murach. Budynki są cierpliwymi słuchaczami.

Pogłosy Wrocławia to tytuł projektu rezydencyjnego, w ramach którego powstały kompozycje dźwiękowe opisujące wybrane przez Ankę Kasperską trzy obiekty architektoniczne. Dom Oppenheimów, Dom Panien Trzebnickich (Domek Romański), Hotel Monopol. Projekt ten ma na celu przypomnieć i wyobrazić sobie dźwięki, którymi niegdyś nasiąkały ściany, pokoje, sale i całe struktury miejskie.

Jest to kolejne audio-działanie młodej artystki mające na celu wydobycie środowiska akustycznego z tkanki miasta i skłonienie odbiorcy do zauważenia audiosfery, jako struktury nie tylko tworzącej obecny krajobraz, ale również struktury podlegającej przemianom, będącej doskonałym narzędziem badawczym, jak też narzędziem ekspresji twórczej.

Projekt realizowany jest we współpracy ze Strefą Kultury Wrocław w ramach programu AIR Wro.