Anna Kasperska

Młoda artystka audiowizualna. Absolwentka wydziału Sztuki Mediów na ASP w Warszawie oraz Międzyuczelnianej Specjalizacji Multimedialnej na UMFC. Ukończyła również Studio Prób, program reżyserii w Szkole Wajdy. Studiowała też na wydziale Komunikacji Wizualnej na Universitat der Künste w Berlinie. Laureatka nagrody Panavision w konkursie Papaya Young Directors 2017. Stypendystka Ministra Edukacji oraz miasta st. Warszawy. Autorka filmów dokumentalnych i fabularnych: Razem, pisane osobno, Pożegnanie lata, Most, Pomiędzy oraz instalacji dźwiękowych. Instalacja Pogłosy Wrocławia jest kontynuacją badawczego projektu artystki, która pierwszą odsłonę projektu realizowała w Warszawie.

2018 udział w programie Atelier Scenariuszowe

2017 Nagroda Panavision w konkursie Papaya Young Directors

2015 Stypendium prezydenta miasta st. Warszawy na realizację autorskiego projektu artystycznego

2014 Stypendium Ministra Edukacji za wybitne osiągniecia artystyczne

2014 podróż studyjna Freedom Express, zorganizowana przez ENRS

2014 grupowa wystawa w przestrzeni miejskiej S-Now, obchody otwarcia Stolicy Kultury Umea 2014

2014 – 2012 kuratorka pokazów młodego kina artystycznego w Kino.Lab, CSW w Warszawie

2013 wystawa grupowa „Spokojna Tour Now” w MOCAK, Kraków

2013 wystawa grupowa „Wanda liza” BWA Zielona Góra

2013 wystawa grupowa „Kohezja” Teatr Nowy, Warszawa

2013 realizacja autorskiego projektu filmowego poświęconego tematowi granicy nakreconenafilm.blogspot.com

2012 nagroda publiczności na festiwalu SOFFA za film „Pożegnanie lata”

2009 nagroda specjalna na Baku Film Festival za film „Pomiędzy”

2009 główna nagroda na ZOOM-Zbliżenia oraz OKFA za film „Pomiędzy”